Úvod

 

 

 

Vítejte na stránkách PŘÍSTAVU POSEIDON OPAVA

Jsme přístav vodních skautů v Opavě, pod kterým působí oddíly, které se věnují všem věkovým kategoriím – od dětí předškolního věku až po dospělé. Podrobné informace o jednotlivých oddílech a jejich pravidelných schůzkách naleznete na stránce Oddíly a kontakty

Skauting  je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Český skauting je specifickou národní formou tohoto mezinárodního hnutí a je reprezentován celou řadou různorodých spolků.

Poslání a principy se skauting snaží naplňovat prostřednictvím skautské výchovné metody, která zahrnuje učení se zkušeností, morální kodex vyjádřený skautským slibem a zákonem, pobyt v přírodě a individuální program osobního růstu skrz skautskou stezku. 

 

 

 

Junák – český skaut,

přístav Poseidon Opava, z.s.

Heritesova 2524/31

746 01 Opava

IČ: 47810998, ev. č. 815.04 (3)

číslo účtu: 107-7181670207/0100

Datová schránka: t276hmm